Polskie Towarzystwo Brachyterapii

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Brachyterapii. Organizowane przez nas ogólnopolskie wydarzenie odbywa się co dwa lata. Konferencja PTB to miejsce, w którym można spotkać osoby oddane pracy klinicznej i naukowej, mające wpływ na standardy postępowania onkologicznego.

Motto naszego spotkania brzmi: „Cała naprzód! – skuteczność, precyzja, brachyterapia“, podkreślając efektywną rolę brachyterapii w opiece onkologicznej w Polsce.

Konferencja odbędzie się w dniach 15 – 16 września 2022 r. w hotelu Mercure Centrum Wrocław przy Placu Dominikańskim 1 we Wrocławiu. Jest to miejsce, które zapewni komfort gościom z całej Polski oraz z zagranicy. Koszt uczestnictwa obejmuje udział w konferencji oraz w wydarzeniach satelitarnych.

Naukowy patronat nad wydarzeniem obejmą: Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii dr hab. n. med. Adam Maciejczyk oraz Dyrektor Gliwickiego Oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski, który pełni również funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

Obecnie trwają rozmowy z gośćmi z zagranicy. Planowane sesje, prowadzone w języku angielskim i polskim, będę miały charakter szkoleniowy oraz kliniczno-naukowy. Swoje wyniki leczenia przedstawią lekarze i naukowcy z liczących się ośrodków europejskich. Sesje będą miały charakter interdyscyplinarny. Konferencja będzie prowadzona w formie hybrydowej, jednak dwie sesje warsztatowe będą dostępne wyłącznie dla uczestników na miejscu.

Pierwsza sesja specjalna pod tytułem: „Załoga na stanowiska! – nowoczesne aplikacje w brachyterapii: rak szyjki macicy, rak skóry” będzie dotyczyć zastosowania nowoczesnych aplikatorów do brachyterapii HDR. W ramach wprowadzenia zostaną omówione podstawy teoretyczne aplikacji, najnowsze badania kliniczne oraz możliwości zastosowania aplikatorów u chorych. Dalsza część sesji będzie miała charakter praktyczny.

Druga sesja specjalna pod tytułem „Wszystkie ręce na pokład! – interdyscyplinarne podejście do chorego z opornym na kastrację rakiem stercza w stadium M0/M1” będzie dotyczyć programu lekowego B56. W pierwszej części zostaną omówione badania kliniczne, które doprowadziły do powstania programu lekowego B56, jego założenia i możliwości włączenia chorych oraz podstawy interdyscyplinarnego podejścia do chorego w takim stadium choroby. Część druga będzie miała charakter praktyczny. Zaprezentowana zostanie codzienna praca na przykładzie anonimowego chorego np. w programie SMPT.

Zaproszeni lekarze, fizycy, technicy oraz pielęgniarki odpowiedzą na nurtujące praktyków klinicznych pytania.

W naszym kraju przy użyciu brachyterapii leczonych jest ponad 12 000 pacjentów rocznie. Jest ona wykorzystywana w terapii raka stercza, raka piersi, raka skóry oraz innych chorób onkologicznych, ma udowodnioną skuteczność i bardzo często jest niezbędna do wyleczenia pacjenta. Nasze wydarzenie będzie idealnym miejscem na wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego, akademickiego i farmaceutyczno-technologicznego z całego kraju.

Serdecznie zapraszam!

Dr n. med. Piotr Wojcieszek

Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Brachyterapii