Polskie Towarzystwo Brachyterapii

WYDARZENIA:

VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Brachyterapii

*****

Składka członkowska: 100 PLN.

Składkę należy opłacić na rachunek bankowy PTB:

BNP Paribas: 77 1600 1172 1893 9059 6000 0001

z dopiskiem: “składka członkowska 2022”

*****

Przyjaciele Polskiego Towarzystwa Brachyterapii