O Nas

Szanowni Państwo

Polskie Towarzystwo Brachyterapii (PTB) zostało powstało w listopadzie 2007 roku w trakcie sympozjum „Central European Users Meeting 2007” które odbyło się w Jachrance koło Warszawy. Jednym z kilku Towarzystw na świecie skupiającym lekarzy – brachyterapeutów, fizyków medycznych, pielęgniarki i lekarzy innych specjalności którzy interesują bądź lecza chorych różnymi technikami brachyterapii.

PTB wydaje jedno z dwóch czasopism na świecie poświęconych wyłącznie brachyterapii – Journal of Contemporary Brachytherapy (www.jocb.eu)
Czasopismo to jest indeksowane w najważniejszych listach czasopism, w tym na tzw. Liście filadelfijskiej.

Swoje cele PTB realizuje poprzez:

  1. rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie brachyterapii i szerzenie postępu w tej dziedzinie,
  2. opracowanie standardów w zakresie stosowania brachyterapii w leczeniu chorób nowotworowych,
  3. wdrażania nowych technik brachyterapii,
  4. propagowanie osiągnięć polskiej brachyterapii na arenie międzynarodowej,
  5. organizacja spotkań naukowych służących wymianie informacji w zakresie brachyterapii,
  6. pomoc członkom Towarzystwa w zakresie wprowadzania nowych technik brachyterapii,
  7. współdziałanie z organami Służby Zdrowia, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu walki z rakiem,
  8. zachęcanie członków Towarzystwa do pracy naukowej w dziedzinie brachyterapii,
  9. współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników w zakresie brachyterapii.

Wdrażamy w życie naszą najważniejszą zasadę: „ Salus agreoti supremus est”…

prof-Janusz-Skowronek

prof. dr hab. n. med. Janusz Skowronek