Warsztaty brachyterapeutyczne – spotkanie po ABS, 9-10 czerwca 2017, Poznań

1758

9-10 czerwca 2017, Poznań

Warsztaty brachyterapeutyczne – spotkanie po ABS

Warsztaty są skierowane do onkologów radioterapeutów, onkologów klinicznych, fizyków medycznych, techników medycznych, chirurgów, lekarzy medycyny paliatywnej oraz innych specjalności zaangażowanych w opiekę nad pacjentem onkologicznym.

Warsztaty mają na celu wymianę poglądów na tematy związane z brachyterapią nowotworów, leczeniem wielodyscyplinarnym, fizyką medyczną oraz radiobiologią w oparciu o doniesienia zaprezentowane podczas konferencji ABS, która odbędzie się w Bostonie (USA) w dniach 20-22.04.2017 r.