V Kongres Polskiego Towarzystwa Brachyterapii

3265

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu organizatorów zapraszam z ogromną przyjemnością Was do Poznania, na kolejny, V Kongres Polskiego Towarzystwa Brachyterapii. Odbędzie się on w dniach 02-04.06.2016 roku w Poznaniu, w salach Polskiej Akademii Nauk.

To jest już nasze piąte tradycyjne spotkanie na którym dyskutujemy o najnowszych postępach w wiedzy o brachyterapii nowotworów. Będziemy też dyskutować o zmieniającym się sposobie finansowania procedur brachyterapii oraz o zmieniającej się roli brachyterapii w leczeniu nowotworów.

Nasze Kongresy odbywają się co 2-3 lata, pierwszy odbył się w 2007 roku. Uczestniczy w nich coraz więcej lekarzy, fizyków, pielęgniarek z Polski i Europy. Zaproszenie na Kongres jest skierowane do onkologów radioterapeutów, onkologów klinicznych, fizyków medycznych, techników medycznych, chirurgów, lekarzy medycyny paliatywnej oraz innych specjalności zaangażowanych w opiekę nad pacjentem onkologicznym. Liczę na wymianę poglądów na tematy związane z brachyterapią nowotworów, leczeniem wielodyscyplinarnym, fizyką medyczną oraz radiobiologią w oparciu o doniesienia własne oraz wykłady zaproszonych gości.

Chcemy zaprosić do uczestnictwa onkologów z bliskich nam sąsiadujących krajów, dlatego też utworzymy stronę internetową w j. angielskim.

Konferencja poprowadzona zostanie w języku polskim (wykłady zaproszonych gości w języku angielskim), w formie panelu dyskusyjnego poprzedzonego doniesieniami, zaprezentowanymi przez specjalistów w omawianych dziedzinach.
Do zobaczenia w czerwcu 2016 r. w Poznaniu.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Kongresu http://www.wco.pl/vkongresptb, na której będziemy zamieszczać na bieżąco najnowsze informacje.

prof. dr hab. n. med. Janusz Skowronek
Przewodniczący Komitetu Naukowego