Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Brachyterapii

1553

Szanowni Koledzy

Miło mi poinformować, że 12.06.2015 odbyło się w Poznaniu Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Brachyterapii. Dokonaliśmy wyboru nowych władz.

W skład Zarządu Towarzystwa weszli:

Prof. dr hab. n. med. Janusz Skowronek – przewodniczący (Poznań)
Dr n. med. Brygida Białas – wiceprzewodnicząca (Gliwice)
Dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski – wiceprzewodniczący (Poznań)
Dr n. med. Anna Kulik – członkini (Warszawa)
Mgr Ewelina Gruszczyńska – członkini (Warszawa)
Dr n. med. Tomasz Filipowski – członek (Białystok)
Dr n. med. Wojciech Burchardt – członek (Poznań)

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

1. Dr Dorota Kazberuk (Białystok)
2. Dr n. med. Andrzej Kukiełka ( Kraków)
3. Mgr Łukasz Kowalik (Brzozów)

W skład Sądu Koleżeńskiego weszli:

1. Dr hab. n. med. Krystyna Serkies (Gdańsk)
2. Dr Hanna Włodarczyk (Poznań)
3. Dr n. med. Adam Chicheł (Poznań)